Månedens gratis e-bog

Månedens gratis e-bog er Dannelse redigeret af Martin Blok Johansen


Bogen indeholder bidrag fra videnskabelige medarbejdere på 20 af institutterne på Aarhus Universitet. Bidragene tager udgangspunkt i, hvordan man kan tænke på dannelse, når man som forsker er tilknyttet et af de mange institutter på universitetet.

 

  • Siden ungdomsoprøret i 1968 har dannelse været et omdiskuteret og misbilliget begreb, der med sin dubiøse og altmodische klang blev identificeret med småborgerligt snobberi og ligegyldig viden. Imidlertid har man inden for de seneste år kunnet konstatere, at dannelse på …

    Gratis download i PDF-format.