Aarhus Universitetsforlag Menu
Cover

Teknologiforståelse

på skoler og hospitaler

En del af fagområdet


Af
og


262 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 043 6

Del:


Tilgængelige e-bogs-formater:

Mere om bogen

Om bogen

Teknologi er en uomgængelig del af det moderne arbejdsliv. Tekniske apparater udvikles og udskiftes med stadig større hastighed. Af og til bryder de sammen eller har utilsigtede konsekvenser. Man kan derfor ikke én gang for alle lære, hvordan teknologier udnyttes mest effektivt og konstruktivt i arbejdslivet. Det er en stadig udfordring at forholde sig til de komplekse og konstant foranderlige processer. Også for professionsuddannede som skolelærere og sygeplejersker.

Bogen rummer en række empiriske analyser af teknologiforståelsen i praksis på hospitaler og skoler. På den baggrund giver forskerne et bud på, hvordan professionsuddannede bliver bedre til at håndtere de udfordringer, de møder på arbejdspladserne. Det er vigtigt, at uddannelserne lærer de studerende at reflektere over, hvordan teknologi påvirker deres faglighed og arbejdspraksis. En relationel teknologiforståelse - som indebærer at kunne kombinere teknisk handleviden med en social og kulturel indsigt - sætter den professionsuddannede i stand til selv at agere bevidst og innovativt inden for den organisatoriske ramme.

Indholdsfortegnelse

Teknologiforståelse mellem kompetence og dannelse

Teknologiforståelse i professionerne

Teknologiforståelse i skolen

Læreres teknologiforståelse - anskueliggjort gennem fire teknologi-perspektiver

Teknologier former tidsopfattelser i skolen

Klasseværelset som eksperimentarium for nye teknologier

Teknologiforståelse på hospitalet

Teknologiforståelse, organisation og medarbejderdreven innovation i sygeplejearbejdet

Hvad gør teknologi ved sygeplejerskens kliniske blik?

Distribueret professionel sensitivitet i teknologianvendelse

Skills lab - en særlig læringsteknologi

Rekonfigurering af teknologier i sygeplejepraksis: fra indført til foretrukket

Praksislæring af teknologiske artefakter

Metalogiske teknologiforståelser

Pressen skrev

Abelone Hansen og Kaja Søndergaard, Tidsskrift for ARBEJDSliv

"Tilsammen tegner bidragene et nuanceret billede af temaets problematikker og udforskningen af dem, men på en måde, hvor man kan følge en rød tråd gennem bogen.

Samlet set er Teknologiforståelse - på skoler og hospitaler en meget velskrevet, velredigeret og oplysende antologi, som er velegnet til målgruppen."

Gutenberg vandt stort


Distribution til masserne

Hen over efteråret har forlaget i samarbejde med Jyllands-Posten kåret verdens største opfindelse. Avisen præsenterede de 50 opfindelser, vi har samlet i coffee table-værket 50 opfindelser. Højdepunkter i teknologien og gav læserne mulighed for at stemme på den opfindelse, de syntes, var mest epokegørende. Bogtrykkerkunsten vandt stort. Og hvorfor gjorde den det, spurgte Jyllands-Posten bogens redaktører.

"Tænk på det første danske demokrati i 1849. Det var ikke blevet til, hvis man ikke havde haft flyveblade og en litterær debat. Bogtrykkerkunsten var en nødvendig, men naturligvis ikke tilstrækkelig, forudsætning for demokratiet", sagde Helge Kragh, der er professor emeritus ved Niels Bohr Institutet. Gutenbergs opfindelse gjorde det muligt - for første gang - at distribuere til masserne, og bogtrykkerkunsten blev en fødselshjælper for kirkelige, kulturelle og demokratiske reformer i hele Europa. Allerede i 1500-tallet var bogtryk et socialt medium, og betydningen har vist sig at være langtidsholdbar. Vores videnssamfund begyndte ikke i slutningen af det 20. århundrede, men for 500 år siden. Og bogtryk, bøger og papir er tilsyneladende ikke på vej ud. "Det nye afløser ikke nødvendigvis det gamle", sagde Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet til J.-P: "Nye opfindelser går ofte ind og supplerer og får deres liv ved siden af de gamle teknologier. En opfindelse som bogtrykkerkunsten kan sagtens leve side om side med mere moderne teknologier".

I afstemningen blev bogtrykkerkunsten en klar nr. 1 med 731 stemmer, mens internettet med 254 stemmer og det elektriske lys med 233 stemmer blev nr. 2 og 3. Du kan stadig nå at læse hele artiklen gratis på J.-P. - eller her hos os.

 

Læs mere