Aarhus Universitetsforlag

The journal

Cover

Sprogforum

Tidsskriftet Sprogforum  er ramme om en pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning. Her udveksler undervisere erfaringer og ideer på tværs af sprog, institutioner og traditioner - og forskere formidler deres undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse.

Sprogforum  udkommer to gange om året og er fagfællebedømt. Artiklerne er lettilgængelige og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema.

 

Sprogforum udgives fra og med nr. 66 af Roskilde Universitetsforlag/Samfundslitteratur.

Gå til Samfundslitteratur

Sprogforum 36-65 kan købes i løssalg på Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Aarhus Universitetsforlag.

E-bøgerne kan downloades gratis.  

 

Hidtil er udkommet:

65       Literacy (Literacy - abstracts in English)

64       Arrangerede sprog- og kulturmøder (Organised Language and Culture Encounters - abstracts in English)

63       Genrepædagogik (Genre Pedagogy - abstracts in English)

62       Sprog, kultur og viden (Language, Culture and Knowledge - abstracts in English)

61       Læringsmål (Learning Objectives - abstracts in English)

60       Kritisk sprog- og kulturpædagogik (Critical Language and Culture Pedagogy - abstracts in English)

59       Læremidler uden grænser (Learning Materials Without Borders - abstracts in English)

58       Begyndersprog (Beginner Language - abstracts in English)

57       Subjektivitet og flersprogethed (Subjectivity and Multilingualism - abstracts in English)

56       Indholdsbaseret sprogundervisning

55       Verdensborger

54       It NU

53       Cooperative Learning

52       Test!

51       Første-, andet- og tredjesprog  

49/50  Jubilæum - tidsskriftet gennem 50 numre

48       Curriculum

47       Sproghistorie og sprogtypologi

46       Sprog på universitetet

45       Sprogfag i Danmark år 2008-2009

44       I tale og skrift

43       Førstesproget som ressource

42       Profession sproglærer

41       Sprog, kultur og medborgerskab

40       Børnelitteratur i sprogundervisningen

39       Åbne sider

38       E-læring og m-læring

37       Almen sprogforståelse

36       Sociolingvistik (udsolgt) 

 

Sprogforum nr. 1-35 kan bestilles på pluk@dpu.dk

Artikler fra nr. 1-35 kan ses på  http://library.au.dk/sprogpaed-infocenter/tidsskriftet-sprogforum/

 

35       Undervisningsmaterialer- og indhold

34       Sproglæreren mellem refleksion og fornyet praksis

33       H.C. Andersen

32       Julen 2004 - Vinduer mod verden

31       Den fælles europæiske referenceramme

30       Sproglig opmærksomhed

29       Nordens sprog i Norden

28       Æstetik og it

27       Kompetencer i gymnasiet

26       Udtale

25       Læringsrum

24       Sprog for begyndere

23       Evaluering

22       Lytteforståelse (udsolgt)

21       Litteratur og film

20       Task (udsolgt)

19       Det mangesprogede Danmark

18       Interkulturel kompetence (udsolgt)

17       Brobygning i sprogfagene

16       Sprog på skrift (udsolgt)

15       Læring og læreoplevelser (udsolgt)

14       Mundtlighed (udsolgt)

13       Internationalisering

12       Sprog og fag

11       Evaluering af sprogfærdighed (udsolgt)

10       Sprogtilegnelse (udsolgt)

9         Dansk som andetsprog (udsolgt)

8         Projektarbejde (få eksemplarer)

7         Fra grammatik- til systemtilegnelse (udsolgt)

6         Den professionelle sproglærer (udsolgt)

5         Mellem bog og internet (udsolgt)

4         Kommunikativ kompetence (udsolgt)

3         Et ord er et ord (udsolgt)

2         Didaktiske tilløb (udsolgt)

1         Kulturforståelse (udsolgt)

 

Sprogforum redigeres af en fast redaktionsgruppe:

Karen Lund (ansv.), Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Sonne Jakobsen, Karen Risager, Louise Tranekjær og Lone Svarstad

- med bidrag fra: : Sprogpædagogisk Informationscenter på AU Library, Campus Emdrup (DPB): http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-dpb/infodokvelkommen/

- og med baggrund i en bred redaktionel storgruppe:

Gülsüm Akbas, Bettina Brandt-Nilsson, Francesco Caviglia, Petra Daryai-Hansen, Birte Dahlgreen, Susana Silvia Fernandez, Karen-Margrete Frederiksen, Annegret Friedrichsen, Annette Søndergaard Gregersen, Anne Holmen, Karen Sonne Jakobsen, Mads Jakob Kirkebæk, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Elina Maslo, Bente Meyer, Pia Zinn Ohrt, Michael Svendsen Pedersen, Susanne Jacobsen Pérez, Ulla Prien, Karen Risager, Lilian Rohde, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Lars Stenius Stæhr, Lone Svarstad, Louise Tranekjær, Peter Villads Vedel, Merete Vonsbæk og Natasja T. Kappel Pedersen

Redaktionens adresse:

Sprogforum

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Tuborgvej 164

Postbox 840

2400 København NV

E: sprogforum@dpu.dk

T: 87 15 17 96

Tilføjet til kurven

Gå til kassen